AMS målermontasje i Østfold, Akershus og Hordaland

På vegne av Norgesnett skal vi vi bytte 72.000 smarte strømmålere.

SMARTSERVICE NORGE skal i samarbeid med Norgesnett  og systemleverandør Kamstrup gjennomføre montering av AMS-målere i Østfold (Fredrikstad) Akershus (Follo) og Hordaland (Askøy)

 Totalt antall målere som skal skiftes er ca. 72 000 stk. I tillegg til AMS-montasje, monterer vi over 300 konsentratorer fordelt på de aktuelle områdene. Kamstrup er leverandør av både AMS-målere og konsentratorskap. 

I Fredrikstadområdet er det 32 000 målere som står for utskifting. Vi har basekontor i Norgesnett sine lokaler i Stabburveien på Rolvsøy.

I Folloområdet (Ski, Enebakk og Nesodden) er det ca. 27 000 målere som skal skiftes. Basekontoret er lokalisert i Vestby.

Askøy er det siste området i dette prosjektet som får nye AMS-målere. Dette området er pågående frem til sommeren 2018. Det blir etablert en egen base på Askøy som er i drift i perioden. Ca. 13 000 målere skal skiftes.

Prosjektet ledes fra Hønefoss, men følges opp lokalt via våre baseledere.

 

 

 

 

 

Ta kontakt

Renée Vibeke Lund

Prosjektleder

454 20 866
send e-post

Renée Vibeke Lund

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371