AMS målermontasje i Buskerud og Oppland

På vegne av Glitre Energi Nett og Øvre Eiker Nett har vi montert 100.000 smarte strømmålere.

SMARTservice Norge As har i samarbeid med Glitre Energi Nett montert nye smarte strømmålere i  Lier, Drammen, Kongsberg, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Gran, Jevnaker og Lunner.

For Glitre Energi Nett berører dette nesten 90.000 kunder. Myndighetene kaller det nye systemet for AMS (Avanserte Måle- og Styringssystemer). Glitre Energi Nett kaller det Smart Strøm, fordi det åpner for en smartere håndtering av el-forbruket, både for forbruker, nettselskap og miljø.
For Øvre Eiker Nett er det ca 10.000 kunder.

Totalt utgjør prosjektet rundt 100.000 målepunkt pluss kommunikasjonsutstyr i ca 1000 nettstasjoner. Systemleverandør er Aidon Norge.

Prosjektet, som nå er avsluttet, ble ledet fra vårt hovedkontor på Hønefoss med  oppfølging fra lokale baser i Drammen og på Hadeland.

Vi er godt fornøyd med samarbeidet og hvordan SMARTservice Norge organiserer og gjennomfører målerbytteprosessen.

Ta kontakt

Monica Dos Santos

Prosjektleder

900 71 049
send e-post

Monica Dos Santos

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371