AMS målermontasje på Ringerike i Buskerud

Det var her det hele startet. 

Ringeriks-Kraft Service AS utførte montasje av 20 000 AMS målere på Ringerike i perioden 2012- 2013. Herunder prosjektledelse, booking, montasje og lagertjeneste på oppdrag fra Kamstrup AS. Kamstrup var TurnKey leverandør for Ringeriks-Kraft Nett AS.

Utrullingen dekket da hele Ringeriks-Kraft sitt nettområde, som spenner fra Sollihøgda i sør, til Nes i Ådal i Nord, med Tyristrand og Hønefoss i senter. En god blanding av grissgrendte områder, tettsteder og byområde.

Ringeriks-Kraft Service etablerte en base i Hønefoss med eget lager, prosjektledelse, booking og montører. Det var 10 montører tilknyttet gjennomføringen.

Utrullingsperioden varte i 15 måneder og resultatet traff godt på alle prosjektmålene.

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371