AMS målermontasje i Oslo

Hafslund Nett eier og drifter Norges største nett. Hafslund er regionalnetteier  i Olso. Akershus og Østfold, og eier størsteparten av distribusjonsnettet i de samme områdene. På vegne Hafslund Nett skal vi bytter ca 50.000 målere i 2019.  
Ca halvparten av disse er målere som står i fellesanlegg som borettslag. Videre er det byggstrømskasser, spesialanlegg med laststyring i nettstasjoner, produksjonsanlegg eller høyspentanlegg. Det er også en del målere som av ulike grunner ikke er tatt i hoveduttrullingen (Clean up)  og målere som krever utbedring av tekniske avvik. 

Vårt bookingteam har åpnet fra kl. 07.00 til kl. 17.00, og treffes på:

Tlf. 32 11 96 71 (Spesialsaker)
Tlf. 32 11 96 76 (Clean up)

Ta kontakt

Morten Haugan

Prosjektleder

997 39 390
send e-post

Morten Haugan

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371