Om oss

 SMARTservice Norge har en fjerdedel av det norske markedet for bytte av AMS målere.

Satsingen har sitt utspring i det vellykkede AMS-montasjeprosjektet vi gjennomførte på Ringerike, og som har blitt lagt godt merke til i bransjen. Det har gitt oss et godt utgangspunkt for å være en relevant tilbyder i dette markedet.

Vi har i dag avsluttet AMS prosjektet i Dalene, der Kamstrup er Turnkey-leverandør. I tillegg har vi prosjekter i Fredrikstadområdet Norgesnett, i Tromsø og på Finnsnes for  Troms Kraft, for Soria (8 forskjellige nettselskaper fra Trondheim til Varanger) og som underleverandør til Aidon for Glitre Energi Nett  (Lier, Hadeland, Drammen, Kongsberg og Øvre Eiker.

For Hafslund bytter vi måler i fellesmålte anlegg, og utbedrer avvik i anlegget.

SMARTSERVICE NORGE er en prosjektrettet virksomhet skreddersydd for gjennomføring av AMS-montasjeprosjekter, og vi har som mål å være en langsiktig aktør i dette og tilhørende markeder. Prosjektområdet er stort og arbeidet intensivt. Alle strømmålere i hele landet skal være skiftet innen 1. januar 2019 – et krav alle landets nettselskaper må forholde seg til. Vi betjener en vesentlig del av dette markedet.

SMARTservice Norge AS er en del av Ringerikskraft.

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371