Faq

Få svar på de mest vanlige spørsmålene her.

 • Hva er AMS?

 • Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Smarte strømmålere vil gi bedre informasjon om strømforbruk og -priser, og legge til rette for nyttige tilleggstjenester. Det er nettselskapene som er ansvarlige for installasjon. Les mer

 • Hvorfor AMS?

 • AMS står for Avanserte Måle-og-styringssystemer. Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

  Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.

 • Hvorfor må jeg ha ny strømmåler?

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. Dette er den største modersniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

  Smarte strømmålere vil gi forbrukerne bedre informasjon om kraftforbruket sitt, en mer nøyaktig avregning og mulighet for automatisk styring av forbruket.

  Strømkundene vil få mulighet til å ta styringen over strømforbruket sitt og bruke strøm på en mer fleksibel, effektiv og  miljøbesparende måte.

 • Koster det noe å få ny måler?

 • Du betaler ingenting for den nye måleren eller for montasjen av denne nå. Myndighetene har besluttet at kostandene skal inngå i nettleien fram i tid over en lengre periode.

 • Jeg har allerede ny måler, hvorfor må jeg bytte?

 • Ny teknologi gjør at alle kunder vil måtte bytte måler.

 • Hva står AMS for?

 • Avanaserte Måle-og-styringssystemer

 • Hva gir en AMS måler som vi ikke har idag?

 • Automatisk avlest strømstand hver time samt fremtidig mulighet for å varsle at huset er uten strøm eller registrere jordfeil i det elektriske anlegget.

 • Hvor lang tid tar et målerbytte?

 • Selve målerbytte tar ca 20 minutter. Husk at strømmen i Huset/leiligheten din vil være borte under selve byttet.

 • Hva er fordelene med automatisk måleravlesning?

 • Det er enklere for deg, du slipper å lese av strømmen og får bedre og mer detaljert oversikt over strømforbruket ditt. Det er tryggere for deg, nettselskapet får bedre informasjon ved strømbrudd og kan rette feil raskere.

 • Hvem får ny automatisk strømmåler?

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har besluttet at alle strømkunder i Norge skal få montert ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. 
  Det betyr at alle nettkunder, private husholdninger, fritidshus / hytter, borettslag, bedriftskunder og offentlige institusjoner i Norge får ny automatisk strømmåler innen 1. januar 2019. Dette er den største moderniseringen av strømnettet i Norge på over 100 år.

 • Hva kan en automatisk strømmåler gjøre?

 • Måleren registrerer strømforbruket ditt hver time og sender informasjonen til nettselskapet. Den gjør det mulig å lokalisere strømbrudd slik at vi får rettet feil raskere. I tillegg blir det lettere for deg som kunde å følge med på, og styre strømforbruket ditt. Hvis du ønsker kan måleren kobles opp mot energistyringssystemer, som for eksempel regulerer varme og styrer varmtvannsbereder. Du bestemmer selv om du ønsker å ta i bruk energistyring og kan fritt velge leverandør av denne typen tilleggsutstyr.

 • Hvordan vil dere overføre målerdata?

 • Det er en radiosender i måleren som på angitte tidspunkt sender verdier til mottakere hos nettselskapene. De fleste målerne vil sende på radiofrekvenser som er avsett til dette formålet. I noen områder vil vi bruke mobildatanettet.

 • Hvem skal montere de nye målerne?

 • Nettselskapet leier inn personell som skal montere de fleste målerne. SMARTService Norge AS har fått dette oppdraget i ditt område. De har knyttet til seg leverandører som skal utføre jobben. Montøren skal vise legitimasjon. Du vil motta informasjon om montasjetidspunkt i god tid før målerbytte. Dersom tidspunktet ikke passer er det mulig å endre avtale.

 • Jeg er el-sensitiv. Må jeg bytte måler?

 • Personer som mener at strålingen fra AMS-målerne medfører helsemessig ulemper, kan få fritak fra kravet om installasjon av AMS-måler hvis utsagnet attesteres av lege eller psykolog.
  Du kan sende skriftlig søknad om fritak til nettselskapet ditt.  Alle søknader blir behandlet individuelt. Husk å legge ved legeerklæring.

  Vi viser forøvrig til nettselskapenes hjemmeside hvor det står om dette temaet.

 • Jeg er redd for stråling, medfører den nye automatiske strømmåleren strålefare?

 • Statens strålevern slår fast at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik måler i hjemmet. Den automatiske strømmåleren med tilhørende kommunikasjonsutstyr ligger langt innenfor fastsatte grenseverdier for stråling og tilfredsstiller alle offentlige krav.

  Måleren sender med en effekt som ligger mellom 10 og 550 mW i den korte tiden fjernavlesing pågår. Til sammenligning har en mobiltelefon en effekt på 2 000 mW.
  Du finner informasjon på nettsiden til Statens strålevern.

 • Jeg har gamle skrusikringer, må jeg bytte til automatsikringer for å få automatisk strømmåler eller bytter nettselskapet til automatsikringer i forbindelse med målerbyttet?

 • Nettselskapet bytter kun strømmåleren. Sikringstype (automatsikring eller skrusikring) har ingen betydning for målerbyttet. Sikringene er for øvrig en del av det interne elektriske anlegget i boligen og kundens eiendom. Dersom kunden ønsker å bytte til automatsikringer må han/hun kontakte elektriker og selv bekoste byttet.

 • Sikkerhet og identifikasjon

 • Montøren skal vise legitimasjon, som viser hvor de kommer fra. Kunden vil motta informasjon fra nettselskapet om montasjetidspunkt i god tid før målerbyttet.

 • Hva må jeg som kunde bidra med for at dere skal få kontakt med meg?

 • For å avtale tidspunkt for målebytte er det svært viktigt at vi har riktig mobilnummer og e-post adresse til deg.  Du kan ta kontakt med ditt nettselskap for at oppdatere din kontaktinformasjon.

 • Er det fare for at uvedkommende får tilgang til målerverdiene fra de automatiske strømmålerne?

 • Når dataene registreres på den fjernavleste strømmåleren, blir de kryptert. De sendes deretter til nettselskapet i en sikret database. Dette betyr at de innsamlede dataene ikke er tilgjengelig for uautoriserte personer. Blir fjernavleseren forsøkt tuklet med, blir det sendt ett alarmsignal til nettselskapet. All innsamlet data er beskyttet av det norske lovverket for behandling av personlig data.

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371