Mulig streik fra 8.april 2018

SMARTservice Norge er ikke tatt ut streik.

SMARTservice Norge er ikke tatt ut streik. Allikevel kan en streik gi konsekvenser for vårt arbeid da enkelte av våre underentreprenører i Trøndelag er tatt ut. Dette kan gi seg resultat i at vi ikke får gjennomført målebytte hos enkelte kunder i Trøndelag til uken. Hvis det blir streik vil vi kontakte berørte sluttkunder direkte.

© SMARTservice Norge AS · Org. nr. 915 243 371